Opći uvjeti

OPĆI UVJETI POSLOVANJA I IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Informacije o trgovačkom društvu

G-M&M Zagreb d.o.o.

Kutnjački put 11

10000 Zagreb

Croatia

OIB: 10117879178

MB: 1414186

TRR: HR832 360000 1101 421751

GARANCIJSKI UVJETI:

Garancija se uvažava sa potvrđenim garancijskim listom i računom. Davatelj garancije jamči za navedene karakteristike i za rad proizvoda bez greške u garancijskom roku, koji počinje vrijediti isporukom proizvoda prema kupcu i traje za:

DEWALT: 3 godine na sav program, ukoliko u roku 4 tjedna od dana kupovine alat registrirate na slijedećoj stranici https://www.g-mm.si/3leta-dewalt-bih.html, osim za: čavlerice, kompresore, agregate, program osobne zaštite i visokotlačne perače garancija je 1 godinu.

BLACK&DECKER: 2 godine za sve proizvode i rezervne dijelove

STANLEY: 1 godinu za sve proizvode ili 3 godine za FatMax električni alat, ukoliko u roku 4 tjedna od dana kupovine proizvod registrirate na stranici https://www.g-mm.si/3leta-stanley-bih.html

FIAC: 1 godinu za sve proizvode

FASA: 1 godinu za sve proizvode

Davatelj garancije se obvezuje, da će snositi sve troškove za otklanjanje kvarova i tehničkih nedostataka, koji su nastali normalnom upotrebom proizvoda za vrijeme trajanja garancije. Za svaki kvar, koji ulazi u okvire garancije, kupac proizvod mora dostaviti ovlaštenom serviseru. Davatelj garancije jamči, da je kupljeni proizvod bez greške u kvaliteti i bez tehničkih nedostataka. Garancija ne isključuje prava potrošača, koja proizlaze iz odgovornosti prodavača za greške na proizvodu.

Davatelj garancije ne jamči za proizvod:

– ukoliko se kupac nije držao uputstva za upotrebu,

– ukoliko je kvar pokušala otkloniti osoba koja nije ovlaštena za popravak,

– ukoliko se kupac proizvodom služi nemarno ili na nestručan način,

– ukoliko kupac proizvod koji nije za profesionalnu upotrebu koristi u industriji ili obrtu,

– za potrošne dijelove ili za dijelove koji se mijenjaju redovnim održavanjem.

U garanciju također ne ulaze kvarovi prouzročeni pri transportu proizvoda kupcu, kvarovi zbog nepravilne montaže i održavanja, mehanički kvarovi koje je prouzročio korisnik proizvoda, kvarovi prouzročeni zbog preniskog ili previsokog električnog napona i kvarovi prouzročeni zbog više sile. Ukoliko je garancijski zahtjev nevažeći, kupac će snositi sve nastale troškove. Ukoliko kvar nije otklonjen 45 dana od dana kada je proizvođač, prodavatelj ili ovlašteni serviser primio zahtjev za otklanjanjem kvara, proizvođač će besplatno napraviti zamjenu istog ili sličnog proizvoda. Ukoliko u navedenem roku proizvod nije popravljen niti zamijenjen sa novim, kupac ima pravo na povrat novca. Davatelj garancije besplatno omogućuje održavanje, rezervne i priključne dijelove u zakonski propisanom roku.

Garancija je priložena uz proizvode, za svaki proizvod je specificirana dužina garancije. Garancija se može tražiti u trenutku podnošenja fakture. Za podnošenje garancije molimo da nas kontaktirate putem e-maila gmm@hr.net.hr ili ne telefonski broj 033 764 200.

Jamstvo je priloženo uz proizvode, za svaki proizvod je specificirana dužina jamstva. Jamstvo se može tražiti u trenutku podnošenja fakture. Za podnošenje jamstva molimo da nas kontaktirate putem e-maila servis@g-mm.si ili ne telefonski broj 01/78 66 575 ili 01/78 66 573.

JAMSTVO – produženje jamstva 3 godine:

MY STANLEY
MY DEWALT

Popis ovlaštenih servisa u HR:

ALATI MILIĆ D.O.O.
Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
T: +385 (0) 1 3734 791
M: +385 (0) 9 137 33 000
F: +385 (0) 1 3906 790
E: info@alatimilic.hr
W: www.alatimilic.hr

PROFI – AL OBRT
Mikulinci 4a, 10010 ZAGREB
T: +385 (0) 1 66 22 820
M: +385 (0) 98 718 108
F: +385 (0) 1 66 22 823
E: info@profi-al.hr
W: www.profi-al.hr/zagreb-hrvatska/

ELEKTROMEHANIKA TERLEVIĆ d.o.o.
Ročka 39, 52440 POREČ
T/F: +385 (0) 52 438 297
E: elektroterlevic@inet.hr
W: www.elektromehanika-terlevic.hr

MEĐIMURKA BS SERVIS
Kalnička 6, 40000 ČAKOVEC
T: +385 (0) 40 384 660
T: +385 (0) 40 500 634
E: servis@medjimurka-bs.hr
W: www.medjimurka-bs.hr

TITAN d.o.o.
Bogoslava Šuleka 19, 47000 KARLOVAC
T: +385 (0) 47 63 63 11
F: +385 (0) 47 63 63 10
E: info@titan.com.hr
W: www.titan.com.hr

PAVLOV ALATI
Cesta Dr. F. Tuđmana 273,
21213 KAŠTEL GOMILICA
T/F: +385 (0) 21 220 022
T: +385 (0) 21 221 122

ALATNICA RIJEKA D.O.O.
Svilno 55, 51000 RIJEKA
T: +385 (0) 91 6060 855
E: toolrijeka@gmail.com
W: www.alatnicarijeka.hr

ALATI MAŠIĆ
Županijska 38, 31000 OSIJEK
T: +385 (0) 31 200 888
T: +385 (0) 98 506 174

ELEKTROSERVIS D.O.O.
Bana Jelačića 166, 32100 Vinkovci
T: +385 (0)32 332 477
M: +385 (0)95 202 1965
E:elektroservis@optinet.hr