Za zakivače eksera, kompresore, agregate, ličnu zaštitnu opremu i mašine za pranje pod visokim pritiskom garancija je 1 godina – produženje nije moguće!

Ispunite obrazac​

  • Podaci alata

  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  • Datumski kod je otisnut na vašem alatu, na uređajima sa baterijom obično se nalazi ispod baterije, a na električnim uređajima utisnut je na alatu
  • * Trogodišnja garancija se ne odnosi na baterije, punjače i potrošni materijal (četkice, kablovi ...). Garancija se može iskoristiti samo nakon podnošenja ove potvrde i originalne fakture ili potvrde o kupovini. Kod certifikata: GMM-HR0029338-19
Što je datumski kod?
Što je serijski broj predmeta?